Sissejuhatus tollitoimingutesse

Sissejuhatus tollitoimingutesse (AEO, EORI, tagatised, suhtlus tolliga).

Üle Euroopa Liidu tollipiiri toimetatavale või toimetatud kaubale tuleb tolliprotseduuri rakendamiseks esitada tollideklaratsioon. “Deklareerimise sissejuhatus” annab teadmised deklareerimise õiguslikest alustest, deklareerimisega seotud olulistest mõistetest ning millal ja miks tuleb esitada kauba kohta tollideklaratsioon. Millal võib tollideklaratsiooniga esitatud andmeid muuta või tollideklaratsiooni tühistada.

Õppetunnid

Loeng – Esmased toimingud tollis Loeng – Tagatised Loeng – Volitatud ettevõtjad Enesekontroll
Ostukorv