Erikasutus protseduurid

Koolitusel osaleja saab teada: Mis eesmärgil kasutatakse ajutist importi Millistel tingimustel võib ajutise impordi tolliprotseduuri kasutada Millised on nõuded ajutise impordi tollideklaratsiooni esitamisele Millised on tähtajad ajutise impordi rakendamiseks Mis on ATA märkmik ja milleks seda kasutatakse Kuidas toimub ajutise impordi lõpetamine Teema „ Lõppkasutus“ tutvustus: Mida kujutab endast lõppkasutusprotseduur Lõppkasutuse soodusmeetmed Lõppkasutuse loa taotlemine

Erikasutus protseduurid (ajutine import, lõppkasutus).

Koolitusel osaleja saab teada: Mis eesmärgil kasutatakse ajutist importi Millistel tingimustel võib ajutise impordi tolliprotseduuri kasutada Millised on nõuded ajutise impordi tollideklaratsiooni esitamisele Millised on tähtajad ajutise impordi rakendamiseks Mis on ATA märkmik ja milleks seda kasutatakse Kuidas toimub ajutise impordi lõpetamine Teema „ Lõppkasutus“ tutvustus: Mida kujutab endast lõppkasutusprotseduur Lõppkasutuse soodusmeetmed Lõppkasutuse loa taotlemine

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll
Ostukorv