Sissejuhatus tollitoimingutesse (AEO, EORI, tagatised, suhtlus tolliga).

67.00

(Sis. KM)

Üle Euroopa Liidu tollipiiri toimetatavale või toimetatud kaubale tuleb tolliprotseduuri rakendamiseks esitada tollideklaratsioon. “Deklareerimise sissejuhatus” annab teadmised deklareerimise õiguslikest alustest, deklareerimisega seotud olulistest mõistetest ning millal ja  miks tuleb esitada kauba kohta tollideklaratsioon. Millal võib tollideklaratsiooniga esitatud andmeid muuta või  tollideklaratsiooni tühistada.

Kasutusaeg: 24h

Lektor: H. Koitla

Kategooria:

Sissejuhatus tollitoimingutesse leiavad käsitlemist:

Esmased toimingud tollis

 • Rahvusvahelises kaubanduses on üheks osapooleks ka toll. Tolliga suhtlemisel peab juhatuse Iiige andma oma tolliesindajale pääsuöigused. Edasi tuleb möelda: kes esitab tollideklaratsiooni, millised öigused esitajale anda ja millised on vöimalused impordimaksude tasumiseks.
 • Mida tähendab EORI number ja mida anna AEO sertifikaat tolliformaalsuste läbiviimisel.
 • Sageli on tollis vajalik tagatise esitamine tollivöla katteks. Millised on tagatise Iiigid ja millised on vöimalused tagatise esitamiseks.

Tagatised

 • Tagatiste liigid
 • Õiguslikud alused
 • AEOC sertifikaat
 • Tollivõlg, tollivõla limiit

Volitatud ettevõtjad

 • AEO
 • Volitatud ettevõtja staatuse saamise kriteeriumid
 • AEO loa liigid
 • AEO loa omanikele võimaldatavad siseriiklikud soodustused
 • Volitatud ettevõtja loa taotlemine
 • Volitatud ettevõtja  sertifikaadi taotlemine
Ostukorv