Kauba päritolu

79.00

(Sis. KM)

Kauba päritolu alusel kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, rakenduvad  dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, kaubandusembargod, kaitsemeetmed ja koguselised piirangud või tariifikvoodid.

Kauba päritolu määramine põhineb sellel, kus kaubad on toodetud või valmistatud. Kauba päritolu määratakse päritolureeglite alusel.

Selleks, et tollideklaratsioonil deklareerida kauba ’Päritoluriik’, ’Sooduspäritoluriik’ ja ’Soodustuse kood’, on vaja teada päritolualaseid õigusnorme ning tunda päritolureeglite põhimõtteid.

Kasutusaeg: 24h

Lektor: E.Talv

Kategooria:

Koolituse tutvustus

Kauba päritolu alusel kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, rakenduvad  dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, kaubandusembargod, kaitsemeetmed ja koguselised piirangud või tariifikvoodid.

Kauba päritolu määramine põhineb sellel, kus kaubad on toodetud või valmistatud. Kauba päritolu määratakse päritolureeglite alusel.

Selleks, et tollideklaratsioonil deklareerida kauba ’Päritoluriik’, ’Sooduspäritoluriik’ ja ’Soodustuse kood’, on vaja teada päritolualaseid õigusnorme ning tunda päritolureeglite põhimõtteid.

Koolituse eesmärk

Ettevalmistus tolliagendi eksamiks. Koolituse läbimisel on õppija võimeline sooritama tolliagendi eksami.

Koolituse tulemused

  • Tunneb päritolualaseid õigusnorme ja oskab neid rakendada.
  • Saab aru mittesooduspäritolu ja sooduspäritolu põhimõtetest.
  • Teab, et päritolureeglid on erinevates lepingutes erinevad.
  • Oskab kasutada tollimaksusoodustusi.
  • Tunneb sooduspäritolutõendite erinevaid liike.
  • Tollideklaratsioonil päritolu andmete täitmine,  REX numbri kontrollimine, ETTs olevate klassifikaatorite kasutamine päritolu jaoks, EUR.1 taotlemine.
Ostukorv