Praktika, kaupade deklareerimine

Praktika, kaupade deklareerimine

Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-MTA kaudu. Praktiga käigus antakse üldtutvustus deklararatsioonide sisestamise süsteemidesse Complex (eksport) ja Impulss (import). Põhjalikumalt käsitletakse import vabasse ringlusse (tollivõla tasumine, tolliprotseduur 40) tollideklaratsioonide sisestamist. Praktika läbinu oskab sisestada ekspordi ja impordi tollideklaratsioone.

Õppetunnid

Loeng
Ostukorv