Kevadine koolitus 2022

6. mail algav ettevalmistav koolitus tolliagendi pädevuseksamiks Maksu- ja Tolliametis toimub uue, mahukama programmi alusel. Varasemate koolituste tagasisidest on selgunud, et põhjalikumat käsitlemist vajavad kaupade kodeerimise teema ja koolituse praktiline osa.

1. juulil 2021 kasutusele võetud impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi Impulss suhteline keerukus nõuab täiendavat aega selle tundma õppimiseks.

Koolituse praktilist osa on pikendatud ühe päeva võrra ja teooria osas on lisatud täiendavat aega klassifitseerimisele 3 tundi ning lisatud teema „Sissejuhatus deklareerimisse“. Seega on algav koolitus võrreldes varasemaga 2 päeva võrra pikem.

Koolitus toimub ajavahemikus 6. mai kuni 5. juuni 2022.a.
Loengud toimuvad viiel nädalavahetusel (R, L, P). esimesel päeval s.o. 6. mail algab koolitus kell 10.00, ülejäänud päevadel kell 9.00

Koolitusel käsitletakse kõiki eksami sooritamiseks vajalikke teemasid.
Koolituse teoreetilise ja praktilise osa läbiviimisel on lektoriteks Maksu- ja Tolliameti oma ala parimad spetsialistid.
Kõik koolituse läbinud tunnevad tolliõigust ja tolliprotseduuride rakendamist reguleerivaid õigusakte ning oskavad vormistada tolliprotseduurideks vajalikke dokumente. Koolituse läbinud suunatakse tolliagendi pädevuseksamile Maksu- ja Tolliametisse.

Vabade kohtade olemasolu korral on võimalik osaleda koolitusel valitud päevadel.

Koolitus toimub Tallinnas, Endal tn. 4.
Koolitusele registreerimine e-posti aadressil.

[email protected]
Info telefonil 55532000 Heiki

Ostukorv